Contact Us-SHENZHEN

 

SHENZHEN

 

 
 

Rm 9F Yonghui Building Guoqi Mansion Shangbu Sth Road,Shenzhen ,PR China

Tel: (86) 755 -25728257

Fax: (86) 755-25882262

Marketing@Hannational.com